Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara u TK
100%
Za: 3 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

30.06.2015.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Tuzlanskog kantona
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Državno uređenje
Status: Usvojen

Ovim izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća iz ove oblasti stavlja se u nadležnost Vlade TK i da odlučuje o vrsti i količinama robnih rezervi potrebnih za zaštitu i spašavanje, na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Ovlaštenja u slučaju neposredne opasnosti

  Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite može narediti angažovanje određenih jedinica civilne zaštite ili službi zaštite i spašavanja i drugih operativnih snaga zaštite i spašavanja koje je osnovao Kanton, kada zaprijeti neposredna opasnost od nastanka prirodne ili druge nesreće, a cijeni se da nije potrebno vršiti aktiviranje Kantonalnog štaba civilne zaštite.

  75%
  25%
  Za: 3 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Finansijska sredstva

  Kantalonalni štab civilne zaštite više ne donosi Plan korišćenja finansijskih sredstava ostvarenih kroz posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, nego samo daje svoje mišljenje.

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Demineri

  Ukida se dodatak u visini od 50 - 120% od osnovne plaće namještenika srednje školske spreme, zbog posebnih uslova rada, spacifičnosti u obavljanju poslova i opasnosti po život na obavljanju poslova deminiranja.

  35%
  65%
  Za: 319 Protiv: 594 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Nijedan parlamentarac u ovom parlamentu nije dao odgovor.
Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.