Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija
95%
5%
Za: 20 Protiv: 1

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

15.06.2015.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Tuzlanskog kantona
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Usvojen

Ovim zakonom uređuju se pitanja izvršenja sankcija i drugih mjera koje nisu regulisane Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija FBiH, Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i Zakonom o prekršajima, a odnose se na izvršenje novčane kazne, rada za opšte dobro na slobodi, mjera sigurnosti, odgojnih mjera izrečenih maloljetnom osuđenom licu, zaštitnih mjera, kao i drugih pitanja od značaja za izvršenje sankcika u TK

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Troškovi boravka

  Troškove smještaja maloljetnika u Odgojni centar snosi Federacija BiH.

  100%
  Za: 21 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Nijedan parlamentarac u ovom parlamentu nije dao odgovor.
Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.