Zakon o izmjenama Zakona o osnivanju javne ustanove direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona
86%
14%
Za: 25 Protiv: 4

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

15.06.2015.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Tuzlanskog kantona
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Usvojen

Ovim izmjenama Zakona o osnivanju javne ustanove direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona uvodi se neophodna saglasnost Vlade TK na godišnji plan rada i finansijski plan kojeg donosi upravni odbor Direkcije. Proširena je nadležnost upravnog odbora Direkcije, tako da Odbor sada prati izvršenje godišnjeg plana rada i finansijskog plana. Uvedena je neophodna izmjena kako bi se uslovi koje kandidat mora ispunjavati da bi učestvovao u izboru za direktora Direkcije uskladili sa Bolonjskim sistemom visokog obrazovanja. Proširena je nadležnost nadzora ministarstva nad radom Direkcije.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Upravni odbor

  Upravni odbor Direkcije mora dobiti saglasnost Vlade TK na godišnji plan rada i finansijski plan.

  79%
  21%
  Za: 23 Protiv: 6 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Upravni nadzor

  Ministarstvo vrši upravni nadzor nad radom Direkcije, nadzor u obavljanju poslova iz nadležnosti Direkcije koji predstavljaju vršenje javnih ovlašćenja, te nadzor nad stručnim radom Direkcije.

  15%
  85%
  Za: 4 Protiv: 23 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Nijedan parlamentarac u ovom parlamentu nije dao odgovor.
Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.