Zakon o zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
13%
87%
Za: 7 Protiv: 46

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

15.06.2015.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vlada Tuzlanskog kantona
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Zdravstvo
Status: Usvojen

Za direktora Kantonalnog zavoda može se  imenovati lice koje pored opštih uslova utvrđenih zakonom ima VSS/VII steoen stručne spreme, završen pravni, ekonomski ili medicinski fakultet ili visoko obrazovanje prema Bolonjskom sistemu koje se vrednuje sa najmanje 240ECTS bodova za pravni i ekonomski fakultet, odnosno 360 ECTS bodova za medicinski fakultet i najmanje pet godina iskustva u struci.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Imenovanje direktora

  Direktor zavoda se imenuje od strane Vlade TK na prijedlog ministra zdravstva Tuzlanskog kantona na osnovu prethodno obavljenog javnog konkursa.

  66%
  34%
  Za: 628 Protiv: 325 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Finansijska kontrola

  Zavod više ne vrši kontrolu ispunjavanja novčanih obaveza pravnih i fizičkih lica prema obaveznom zdravstvenom osiguranju.

  82%
  18%
  Za: 23 Protiv: 5 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Nijedan parlamentarac u ovom parlamentu nije dao odgovor.
Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.