Filter: Članovi Skupštine Tuzlanskog Kantona

Skupština tuzlanskog kantona
Dževad Hadžić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Amila Hodžić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Slađan Ilić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Husein Tokić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Azra Okić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sead Gazibegović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Alen Karić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Memić Mirela
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Vedrana Petrović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Žarko Vujović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Bego Gutić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Šekib Umihanić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Muamer Zukić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Midhat Čaušević
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Fahrudin Skopljak
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Zumra Begić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Hasiba Kurtić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Suvada Džuzdanović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Bahrudin Ahmetagić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Senad Alić
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Jasmina Lugavić
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Jakub Suljkanović
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirsad Bečić
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Azra Kahrimanović
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Rasim Dostović
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Smajo Mandžić
Stranka: PDA
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mahir Mešalić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Sandra Imširović
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Boris Krešić
Stranka: DF
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Nedžad Hamzić
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Lejla Vuković
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Selim Bešlagić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirela Trepanić
Stranka: NS
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Mirnes Gušić
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Đuzada Ibrišimović
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0