Filter: Članovi Skupštine Tuzlanskog Kantona

Skupština tuzlanskog kantona
Senad Alić
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 15
Sabid Zekan
Stranka: SDP
100%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 6
Mirsad Bečić
Stranka: SDA
100%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 4
Nedžad Hamzić
Stranka: SBB
100%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 4
Slađan Ilić
Stranka: SDP
90%
Broj pitanja: 21
Broj odgovora: 19
Nedžada Avdić
Stranka: DF
86%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 6
Demir Beganović
Stranka: Samostalni Poslanik
75%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 3
Narcisa Šiljegović
Stranka: SDA
67%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 4
Mirsad Selimović
Stranka: BPS - Sefer Halilović
60%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 3
Dževad Hadžić
Stranka: SDP
50%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 2
Mirza Omerdić
Stranka: SDA
33%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 1
Lejla Didik-Sarajlić
Stranka: DF
29%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 2
Amila Hodžić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 7
Broj odgovora: 0
Muamer Zukić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Midhat Čaušević
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Mehmed Barjektarević
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 6
Broj odgovora: 0
Rasim Dostović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Nedžad Šečić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Fuad Hadžimehmedović
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Asmir Hasić
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Samir Kamenjaković
Stranka: NSRzB
0%
Broj pitanja: 5
Broj odgovora: 0
Mustafa Abdulahović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Azra Kahrimanović
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Suad Salibašić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Fetah Hujdur
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Vehid Osmanović
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Nerminka Aljukić
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Jasmin Rahimić
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Kasim Husić
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Mirza Sakić
Stranka: BPS - Sefer Halilović
0%
Broj pitanja: 4
Broj odgovora: 0
Jasmina Lugavić
Stranka: SDA
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Alen Karić
Stranka: SDP
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Lejla Vuković
Stranka: SBB
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Fuad Imamović
Stranka: SBiH
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0
Mersed Šerifović
Stranka: NSRzB
0%
Broj pitanja: 3
Broj odgovora: 0